HOMECARA BELANJAPEMBAYARANPENGIRIMANABOUT US
Special Offers

image
[ ASN-039 ]
Bulughul Maram
Harga: Rp159.000,00 Rp135.150,00
Pengarang: Ibnu Hajar al-Asqalani
Penerbit: PUSTAKA AS-SUNNAH
Berat: 1,5 kgSekilas isi buku:
Bulughul Maram adalah kitab berisi kumpulan dalil-dalil hukum dalam Islam. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Penulis Buku Bulughul Maram. Nasab dan kuniyah beliau adalah Al-Allamah, Al-Habru Al-Fahhamah (pakar ilmu), Sayyid Al-Muhaqqiqin (ahli tahqiq), julukannya Al-Huffazh Al-Mubarrizin (ulama yang paling hafal hadits) dan Al-Qudhat Al-Masyhurin (hakim yang termasyhur). LaqabnyaSyihab Ad-Din, dan kuniyahnya Abi Al-Fadhl, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad Al-Kinani Al-Asqalani Al-Mishri, bermadzhab Syafi'i. Namun terkenal dengan nama Ibnu Hajar. Kedudukan Ibnu Hajar mempunyai posisi yang tinggi diantara ulama, dan beliau adalah salah seorang imam, ahli hadits dan ulama besar yang paling mengetahui tentang hadits, serta ahli tahqiq yang sangat kompeten. Para ahli ilmu di zamannya sepakat untuk memberikannya gelar al-Hafizh. Sejumlah ulama pada zamannya telah banyak memujinya, diantara mereka adalah gurunya al-Allamah al- Iraqi - beliau inilah yang pertama kali menjulukinya al-Hafizh. Al-Iraqi memuliakan dan bersaksi bahwa Ibnu Hajar adalah rekannya yang paling mengetahui tentang ilmu Hadits. Ketika al-Iraqi akan wafat, ditanyakan kepadanya, ''Siapakah pengganti anda? Beliau menjawab, ''Ibnu Hajar. Hadist-hadist dari kitab ini ditahrij berdasarkan kita-kitab Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dengan menyebut derajat hadist baik shahih maupun dhoif juga kitab ulama Islam lainnya seperti Ahmad Syakir az-Zaila dll. Jika hadistnya tidak ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab al-Albani. Juga tambahan rujukan kitab Subulus Salam (syarah Bulugul Marom) untuk merujuk makna katanya lebih jelas.''«


Page Ranking ToolPowered by Cart97 PRO ©2005-2007, C97.net - All Rights Reserved
Skin by CLICK!MEdia - Skin & Template Specialist
Best viewed at IE/7.0+, Mozilla Firefox/1.5.0.1+, Opera/9.02+ - Generated in 0,00580 seconds - 11 queries