HOMECARA BELANJAPEMBAYARANPENGIRIMANABOUT US
Special Offers

image
[ SHF-007 ]
Fathul Majid
Harga: Rp189.000,00 Rp160.650,00
Pengarang: Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh
Penerbit: PUSTAKA SAHIFA
Berat: 1,7 kgSekilas isi buku:
Buku Fathul Majid di tangan Anda ini adalah induk rujukan tauhid, yang memuat: 1.Matan lengkap Kitab at-Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah Ala al-Abid, karya Imam al-Mujaddid, Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, Syaikhul Islam di zamannya, yang dilengkapi dengan harakat. 2.Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid, karya asy-Syaikh al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Alu asy-Syaikh. 3.Diberikan takliq dan hasyiyah (komentar dan tambahan penjelasan) oleh Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi, di mana sebagian besar dari takliq beliau tersebut, beliau ambil dari Qurrah al-Uyun al-Muwahhidin, karya penulis Fathul Majid sendiri. 4.Takliq ini kemudian dimuraja-ah (dikaji ulang) oleh Imam al-Allamah Ibnu Baz, dan beliau memberikan koreksi dan komentar yang sangat urgen terhadap sejumlah masalah penting. 5.Hadits-hadits dalam Kitab Tauhid kami takhrij dengan berpegang pada banyak sumber. 6.Kami (Editor) melengkapi buku ini dengan risalah Takhrij Ahadits Muntaqadah Fi Kitab at-Tauhid, karya Syaikh Furaih bin Shalih al-Bahlal, yang merupakan takhrij pembelaan atas sejumlah hadits-hadits dalam Kitab Tauhid yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan. 7.Buku ini kami lengkapi pula dengan daftar istilah ilmiah, lengkap dengan makna dan definisinya. 8.Biografi Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Besar harapan kami agar buku ini menjadi rujukan primer bagi semua kalangan yang ingin mendalami akidah dan tauhid.«


Page Ranking ToolPowered by Cart97 PRO ©2005-2007, C97.net - All Rights Reserved
Skin by CLICK!MEdia - Skin & Template Specialist
Best viewed at IE/7.0+, Mozilla Firefox/1.5.0.1+, Opera/9.02+ - Generated in 0,00681 seconds - 11 queries