HOMECARA BELANJAPEMBAYARANPENGIRIMANABOUT US
Special Offers

image
[ AZ-370 ]
Tafsir Ibnu Abbas
Harga: Rp171.000,00 Rp145.350,00
Pengarang: Ali bin Abu Thalhah Al Hasyimi
Penerbit: PUSTAKA AZZAM
Berat: 1,3 kgSekilas isi buku:
Inilah tafsir tertua di jagat ini yang ditulis dan dibukukan. la berisi tafsir ayat-ayat Al Quran yang disusun sesuai dengan urutan surah dalam mushaf. la berasal dari pakar dan dikumpulkan oleh pakar. Ibnu Umar (sahabat yang terkenal kezuhudannya) rJerkata, ''Ibnu Abbas adalah umat Muhammad yang paling nengetahui apa yang diturunkan kepada Muhamnjad. Ibnu Abbas adalah feorang sihabat yang pernah Raswlullah shalallahu alaihi wa salam tepuk dadanya lalu niendoakatjnya, ''Ya Allah, ajarkarilah dia Al Hikmah!'' Bahkan, Malaikat fibril alaihi wassalam (pemimpri para maliikat Allah) pernah mewasiatkan kepadanya, ''Sesungguhnya dia adalah tinta umat, maka mintalah nasihat yong balk kepadanya.'' Tidak seorang pun sahabat yang diberi gelar Lautan Imu kecuali Ibnu Abbas, hingga Ali Bin Abu Thalib (sahabat yang dijuluki kunci gudang ilmu) berkata, ''Dia seolah-olah melihat yang ghaib dari balik tabir yang tipis. Dalam hat ini, Abdullah bin Masud (sahabat yang paling ahli dalam hal fikih dan didoakan oleh Rasul akan mahir dalam hal hikmah dan 70 surah dari lisan Rasul shalallahu alaihi wasalam berkomentar, ''Benar, juru bahasa Al Quran adalah Abdullah bin Abbas. Tak hanya itu, Umar bin Al Khathab (khalifah yang cerdas dan penuh ijtihad) juga angkat topi kepadanya dan memilihnya, sekalipun masih ia muda, ''Aku tidak mengetahui makna ayat yang kutanyakan, kecuali seperti yang kamu katakan.'' Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ''Di Mesir terdapat lembaran tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah. Jika ada orang yang bepergian ke negeri itu,maka banyak di antara mereka yang mencari tafsir tersebut. Itulah yang membuat semua ulama menilai penting kitab tafsir ini, sehingga Ali bin Abu Thalhah Al Hasyimi berjibaku untuk mengumpulkan lembaran yang berserakan di berbagai negeri, lalu monyusunnya menjadi sebuah kitab yang sangat pantas untuk dibaca, dipahami, dan diaplikasikan dalam kehidupan kita.«


Page Ranking ToolPowered by Cart97 PRO ©2005-2007, C97.net - All Rights Reserved
Skin by CLICK!MEdia - Skin & Template Specialist
Best viewed at IE/7.0+, Mozilla Firefox/1.5.0.1+, Opera/9.02+ - Generated in 0,00471 seconds - 11 queries